SAP S/4HANA Sourcing & Procurement

S/4HANA is de nieuwe generatie Enterprise Resource Planning (ERP) van SAP. Als u op dit moment gebruik maakt van SAP ECC zult u waarschijnlijk binnen afzienbare tijd overstappen naar SAP S/4HANA. Compera is expert in S/4HANA Sourcing & Procurement.

SAP S/4HANA ondersteunt de inkoopprocessen van Source-to-Pay. Dit betekent dat vanuit één centraal systeem met meer productiviteit en efficiëntie kan worden ingekocht. Dit betekent onder andere een kostenreductie voor inkoop en een betere contract-compliance.

S/4HANA ondersteunt de volgende inkoopprocessen:

Operationele Inkoop

Operationele inkoop is binnen S/4HANA volledig gericht op het bieden van een gemakkelijke gebruikservaring voor een optimale ondersteuning van self-service procurement. Iedereen kan zelfstandig goederen of diensten zoeken en aanvragen of direct bestellen. Vanuit één gebruikersinterface kan er door alle catalogi tegelijkertijd worden gezocht (cross-catalog search). Catalog content kan direct in S/4HANA worden geladen. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor de meer geavanceerde Catalog Cloud Services oplossing als toevoeging op S/4 HANA (link).

S/4HANA biedt bedrijven een concurrentievoordeel door middel van een meer gestroomlijnd P2P proces, onder andere vanwege:

 • Meer gebundelde inkoopkracht en betere sturing op leverancierskeuze;
 • Voorraadreductie en het minimaliseren van onbenutte voorraadruimte.
Voorraadbeheer en basis magazijnbeheer

S/4HANA biedt ondersteuning in de fabricage-, verkoop- en inkoopprocessen met de toepassingen voor voorraadbeheer en magazijnbeheer. Hiermee wordt het verwerken van de interne en externe bestellingen verbeterd en bieden analysetoepassingen de mogelijkheid om het magazijn te optimaliseren om de volgende voordelen te behalen:

 • Zekerheid dat goederen op het juiste moment beschikbaar zijn;
 • Sneller en efficiënter bestellingen afleveren;
 • Minder handmatige handelingen uitvoeren door de inzet van ‘manufacturing resources planning’ en ‘plant maintenance’.
Leveranciersmanagement

Met leveranciersmanagement in S/4HANA kunt u kosten reduceren, nieuwe besparingskansen ontwikkelen en u kunt uw efficiëntie op sourcing verhogen. Dit leidt onder meer tot:

 • Minder risico op levering vanwege het doorlopend kunnen monitoren van de leveranciersrelaties en de goederen of diensten die zij leveren;
 • Het beter kunnen classificeren van leveranciers om strategieën voor sourcing te definiëren dan wel te monitoren;
 • Beter beheer en identificatie van leveranciers door geavanceerde analyses op leveranciersdata.
Sourcing en contractmanagement

S/4HANA helpt bedrijven om vanuit één centraal platform betere sourcing- en contractmanagement processen uit te voeren, door middel van:

 • Een meer geautomatiseerde aanschafbrontoewijzing en beslisondersteuning voor handmatige toewijzing;
 • Beter beheer van contracten, aankoopgeschiedenis, quotes, sourcinglijsten, etc.;
 • Actieve monitoring van contracten op verbruik en geldigheid.
Managen van inkoopfacturen en betalingen

S/4HANA ondersteunt het verwerken van de facturen en betalingen, van ontvangst tot controle tot en met het verwerken van de uitzonderingen. Dit leidt tot:

 • Gestroomlijnde processen voor factuurverwerking;
 • Het voorkomen van fouten bij de invoering van gegevens – evenals het voorkomen van dubbele facturen;
 • Beter beheer van het geld – van factuurdata tot liquiditeitsplanning.
Inkoopanalyses

Tot slot biedt S/4HANA ook krachtige analysetoepassingen voor Inkoop. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van HANA. Zo levert S/4 real-time analyses op KPI’s over alle uitgaven, contracten en leveranciers. Inkopers krijgen tevens rol gebaseerde toegang tot alle relevante inkoop gerelateerde informatie.

Implementatie van SAP S/4HANA Sourcing & Procurement

Compera gebruikt de bewezen SAP Activate methodologie om de implementatie van SAP S/4HANA te versnellen. SAP Activate is een zogenaamd ‘innovation adoption framework’, dat gebruik maakt van best-practices, een agile projectaanpak en gestuurde configuratie voor het implementeren van SAP S/4HANA.

Als onderdeel van de SAP Activate methodologie wordt er standaard een “ready-to-run” SAP S/4HANA omgeving geleverd die als basis in het project dient. Omdat hier al een aantal basisprocessen in is voorgedefinieerd (met voorbeelddata) is dit een grote versneller om snel aan de slag te kunnen met S/4HANA, in de cloud of on-premise.

Neem contact met ons op

Wilt u een afspraak maken en samen met ons kijken wat er voor uw bedrijf mogelijk is. Of heeft u andere vragen?
Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op.

[:en]

SAP S/4HANA Sourcing & Procurement

S/4HANA is SAP’s next generation Enterprise Resources Planning (ERP) system. If you are an SAP ERP customer you will likely move to SAP S/4HANA anytime between now and a couple of years. Compera is expert in S/4HANA Sourcing & Procurement.

With SAP S/4HANA you support your procurement processes from Source-to-Pay. This means that you will benefit from a centralized system to manage purchases with greater efficiency and productivity. As a result, your procurement costs can be reduced and your contract compliance can be increased.

SAP S/4HANA offers solutions for the following key Procurement areas:

Operational purchasing

Operational Purchasing delivers a consumer-grade user experience for self-service procurement. It allows everyone to search and request goods and services – which become requisitions or direct-PO’s. SAP S/4HANA quickly executes searches. Through one user interface the user can search cross catalogs. It is possible to load catalog content directly into S/4HANA or with the advanced Catalog Cloud Services solution.

With S/4HANA, businesses can gain a competitive edge with streamlined P2P-processes, through:

 • Greater purchasing power and enforcement of vendor choices;
 • Minimized stock and unused space.
Inventory and basic warehouse management

Manage manufacturing, sales, and procurement processes by using S/4HANA functionality for warehouse and inventory management to support internal and external order processing and warehouse analytics to benefit from:

 • Greater assurance that items are available when and where they are needed;
 • Quicker and more efficient delivery of orders;
 • Reduced manual operations with manufacturing resource planning and plant maintenance.
Supplier management

With S/4HANA Supplier Management, businesses can reduce costs, increase savings opportunities, and improve sourcing efficiency, leading to:

 • Reduced supply risk through a continuous portfolio-level view of supplier relationships;
 • More-flexible searching and classifying of suppliers to define and monitor sourcing strategies;
 • Better identification and management of suppliers through thorough evaluation of supplier data.
Collaborative sourcing and contract management

SAP S/4HANA helps companies move toward a holistic and homogeneous platform that helps optimize sourcing and contract management, through:

 • A more automated source of supply assignment and decision support for manual assignment;
 • Better-managed contracts, source lists, purchase information records, and quotations;
 • A more proactive contract-monitoring process for consumption and validity.
Invoice and payables management

SAP S/4HANA helps companies integrate management of invoice processing and accounts payable across collecting, checking, and verifying invoices and handling exceptions, leading to:

 • Streamlined invoice management process from superior data extraction automation;
 • Eliminated data entry errors and duplicate invoices;
 • Better overall cash management –from invoice data to liquidity planning.
Procurement analytics

Another key aspect of the procurement solutions in S/4HANA is Analytics. Leveraging the power of HANA, S/4 delivers real-time calculations of KPI’s to analyse managed and non-managed spend, contracts, and suppliers. Purchasers get role-based and quick access to procurement information. Compera can also advice in setting up these reports and train end-users to do so by themselves.

Implementing SAP S/4HANA

Compera uses the SAP Activate methodology to speed up the SAP S/4HANA deployment. It is a proven innovation adoption framework that combines best practices, agile methodology, and guided configuration for implementing SAP S/4HANA.

Included with SAP Activate is a reference solution – a ready-to-run instance of SAP S/4HANA that includes selected business processes pre-configured with sample data. This is a great enabler to quickly get going with S/4HANA, in the cloud or on-premise.

Contact us

Would you like to explore the possibilities for your company, or do you have any questions?
Do contact us via the contact form below.

[:]