Contract Management

Hoe worden contractafspraken vastgelegd en gerealiseerd?

SAP Ariba Contract Management

Contracten vormen de basis van uw relaties met uw leveranciers. Hierbij gaat het om inkoopcontracten en verkoopcontracten. Worden uw contracten digitaal afgehandeld en opgeslagen? Zijn alle relevante aspraken vastgelegd in uw contracten? In hoeverre loopt u risico’s doordat bepaalde afspraken niet of onjuist zijn vastgelegd?

SAP Ariba Contract Management ondersteunt de gehele contract lifecycle van contract management tot aan commitment management. Onder contract management valt het proces van aanvraag, goedkeuring, onderhandeling tot en met de ondertekening en vastlegging. commitment management heeft betrekking op compliance en performance management via reminders en rapportages. Ook contractverlengingen vallen hieronder.

Business voordelen

Een gestandaardiseerd contract- en goedkeuringsproces met een centrale opslag.

Meer inkopen op contracten en minder Maverick buying waardoor beoogde kortingvolumes gehaald worden en de relatie met leveranciers verbeterd wordt.

Verlaging van operationele en regelgeving risico’s, en van de administratieve en juridische lasten.