Is het bij u ook zo lastig? Om inzicht te krijgen en houden over de prestaties van uw leveranciers?

U heeft gekozen voor verschillende soorten leveranciers, omdat u het beste product of dienst wilt leveren en uw organisatie goed wilt ondersteunen. Dat betekent dat uw leveranciers moeten leveren zoals afgesproken. Maar eerlijk? Voldoen uw leveranciers nog steeds aan uw eisen en bent u in staat om hun prestaties te monitoren? Het niet beschikken over de juiste informatie van uw leveranciers en hun prestaties kunnen allerlei soorten risico’s met zich meebrengen. Niet alleen voor uw product of dienst, maar uiteindelijk ook voor uw organisatie. De Ariba Supplier Information en Performance Management (SIPM) oplossing helpt u bij het bewaken van uw leveranciers.

Ariba Supplier Performance Management

Met de Ariba Supplier Performance Management oplossing kunt u uw strategische leveranciers monitoren op basis van een set van key performance indicators (KPI’s) , zoals:

  • Kwaliteit;
  • Levering op tijd;
  • Samenwerking;
  • Productadequaatheid;
  • Responsiviteit.

Op basis van deze KPI’s, kunt u enquêtevragen versturen binnen uw organisatie of extern aan een derde partij waaronder uw leveranciers. Allemaal gebaseerd op (periodieke) projecttaken binnen een Supplier Performance Management project. De oplossing biedt eveneens de mogelijkheid om beperkt toegang te geven tot de enquête of maar een bepaalde set weer te geven voor verschillende gebruikers. Resultaten van een enquête kunnen worden geëxporteerd naar Microsoft Excel.

8e5810cb099d037b20da820cf22790f6

Ariba – resultaat van een enquête 

e720c50c800ddda2645ab6bbc0a3be15

Export van de Ariba enquête naar Microsoft Excel

In de Ariba Applications release van september 2015, is er een nieuw pre-package rapport geïntroduceerd dat u de mogelijkheid geeft om te kunnen rapporteren over enquêtes en om deelname aan enquêtes te kunnen volgen. De SIPM – Survey Participation Report toont de status van deelname, deelnamepercentage, afwijzingspercentage, en andere informatie, die u kunnen helpen bij het verbeteren van uw onderzoek.

Het eindresultaat van een onderzoek zal leiden tot een scorecard. U kunt er eventueel voor kiezen om de leverancier toe te staan hun totale score te late inzien.8e5810cb099d037b20da820cf22790f6

Ariba – Leverancier Scorecard

Maar niet alle KPI’s kunnen worden gemonitord op basis van enquêtes. De KPI levering op tijd kan op basis van de transactionele gegevens uit uw ERP-systeem worden gehaald en geanalyseerd.

Zowel de statistieken uit uw ERP-systeem en de feedback van uw organisatie kunnen worden gecombineerd. Deze informatie kunt u vervolgens opnemen in een rapport dat u een 360° beeld geeft van uw leveranciers. Vanuit daar kunt u de juiste maatregelen nemen om de prestaties van uw leveranciers te verbeteren.

b342e7576692eb9ec69e5c981390e777

Ariba – Leveranciers 360° rapport

Wilt u meer weten over hoe u de kwaliteit en prestaties van uw (strategische) leveranciers kunt bijhouden en hoe u de leveranciersgegevens op het Ariba Network kunt hergebruiken? Neem dan contact op met Ariba Partner Compera.

d94145a88c684c959b4b6f17fa50d67f

Overzicht van de complete Ariba Supplier Information & Performance Management oplossing

[:en]

Do you find it also troublesome? Getting and keeping insight in the performance of your suppliers?

You have chosen different kind of suppliers, because you want to have both the best product / service in the market and support for your organization. That means that your suppliers must deliver as promised. But honestly? Are they still meeting your requirements and are you able to monitor their performance? Not having the correct information about your suppliers and their performance can introduce several kinds of risks. Not only to your product or service, but in the end also to your organization. The Ariba Supplier Information and Performance Management (SIPM) solution can help you to monitor your suppliers.

Ariba Supplier Information Management

Within the Ariba Supplier Information Management solution, the suppliers maintain their own data. Not only the generic supplier information, but also to additional profile information such as the Dun & Bradstreet number, certifications as sustainability, ISO, etc. These kinds of information and certifications can be very important for your product or service and your organization. Your suppliers can maintain this in their Company Profile settings on the Ariba Network.

8e5810cb099d037b20da820cf22790f6

Company profile on the Ariba Network from the supplier’s perspective 

By setting the Expiration date on the certification, your suppliers are notified when a certain document needs to be updated. This means you will always have access to the suppliers up-to date documents.

Another advantage is the Customer Requested tab, where you can request your suppliers to fill out specific questions only visible and accessible between you and your supplier. This buyer specific profile is referred to as the “Supplier Profile Questionnaire”.

e720c50c800ddda2645ab6bbc0a3be15

Ariba Network – Supplier Profile Questionnaire

You can also add weights associated to the content to score participant responses of the questionnaire. In addition it is also possible that you can ask the supplier to update the questionnaire periodically.

The suppliers maintain their own data and keep their profile up-to-date on the Ariba Network, including quality assurance information with help of the flexibility to offer bespoke questionnaires per client.

Would you like to know more about how to track the quality and performance of your (strategic) suppliers and how you can re-use the supplier profile data from the Ariba Network? Please contact Ariba Partner Compera for more information.

8e5810cb099d037b20da820cf22790f6

Overview of the complete Ariba Supplier Information & Performance Management solution

In my next blog I shall eleborate on Ariba Supplier Performance Management.

[:]