Is het bij u ook zo lastig? Om inzicht te krijgen en houden over de prestaties van uw leveranciers?

U heeft gekozen voor verschillende soorten leveranciers, omdat u het beste product of dienst wilt leveren en uw organisatie goed wilt ondersteunen. Dat betekent dat uw leveranciers moeten leveren zoals afgesproken. Maar eerlijk? Voldoen uw leveranciers nog steeds aan uw eisen en bent u in staat om hun prestaties te monitoren? Het niet beschikken over de juiste informatie van uw leveranciers en hun prestaties kunnen allerlei soorten risico’s met zich meebrengen. Niet alleen voor uw product of dienst, maar uiteindelijk ook voor uw organisatie. De Ariba Supplier Information en Performance Management (SIPM) oplossing helpt u bij het bewaken van uw leveranciers.

Ariba Supplier Performance Management

Met de Ariba Supplier Performance Management oplossing kunt u uw strategische leveranciers monitoren op basis van een set van key performance indicators (KPI’s) , zoals:

  • Kwaliteit;
  • Levering op tijd;
  • Samenwerking;
  • Productadequaatheid;
  • Responsiviteit.

Op basis van deze KPI’s, kunt u enquêtevragen versturen binnen uw organisatie of extern aan een derde partij waaronder uw leveranciers. Allemaal gebaseerd op (periodieke) projecttaken binnen een Supplier Performance Management project. De oplossing biedt eveneens de mogelijkheid om beperkt toegang te geven tot de enquête of maar een bepaalde set weer te geven voor verschillende gebruikers. Resultaten van een enquête kunnen worden geëxporteerd naar Microsoft Excel.

8e5810cb099d037b20da820cf22790f6

Ariba – resultaat van een enquête 

e720c50c800ddda2645ab6bbc0a3be15

Export van de Ariba enquête naar Microsoft Excel

In de Ariba Applications release van september 2015, is er een nieuw pre-package rapport geïntroduceerd dat u de mogelijkheid geeft om te kunnen rapporteren over enquêtes en om deelname aan enquêtes te kunnen volgen. De SIPM – Survey Participation Report toont de status van deelname, deelnamepercentage, afwijzingspercentage, en andere informatie, die u kunnen helpen bij het verbeteren van uw onderzoek.

Het eindresultaat van een onderzoek zal leiden tot een scorecard. U kunt er eventueel voor kiezen om de leverancier toe te staan hun totale score te late inzien.8e5810cb099d037b20da820cf22790f6

Ariba – Leverancier Scorecard

Maar niet alle KPI’s kunnen worden gemonitord op basis van enquêtes. De KPI levering op tijd kan op basis van de transactionele gegevens uit uw ERP-systeem worden gehaald en geanalyseerd.

Zowel de statistieken uit uw ERP-systeem en de feedback van uw organisatie kunnen worden gecombineerd. Deze informatie kunt u vervolgens opnemen in een rapport dat u een 360° beeld geeft van uw leveranciers. Vanuit daar kunt u de juiste maatregelen nemen om de prestaties van uw leveranciers te verbeteren.

b342e7576692eb9ec69e5c981390e777

Ariba – Leveranciers 360° rapport

Wilt u meer weten over hoe u de kwaliteit en prestaties van uw (strategische) leveranciers kunt bijhouden en hoe u de leveranciersgegevens op het Ariba Network kunt hergebruiken? Neem dan contact op met Ariba Partner Compera.

d94145a88c684c959b4b6f17fa50d67f

Overzicht van de complete Ariba Supplier Information & Performance Management oplossing