SAP is bezig met een ontwikkeling op het gebied van User Interaction en User Interfaces: SAPUI5.  Dè nieuwe manier van SAP om applicaties te ontsluiten naar de gebruiker.

Voor SRM is in dit kader de SRM User Interface Add-On 1.0 (SRM UI5 Add-on) ontwikkeld met als belangrijkste voordelen:

  • Verbeterd gebruikersgemak en – efficiëntie
  • Hoge mate van gebruikersacceptatie
  • Minder interactie of tussenkomst door professionele inkopers
  • Hoge mate van automatisering en ‘end-user self-service’

Deze voordelen worden onder andere bereikt door de mogelijkheid tot zoeken over de diverse gebruikte catalogi in SRM: de cross-catalog search (over interne en externe catalogi). Een gebruiker hoeft hierdoor niet meer te weten in welke catalogus een product zich bevindt.

Zoeken

Zoeken NL beach.52394bce61630afec0d54710b9c3820f

Tijdens het aanmaken van een winkelwagen in SRM met de UI Add-On, hoeft een gebruiker enkel een zoekcriterium in te geven en dan wordt er gezocht over de verschillende catalogi gekoppeld aan SRM. Het resultaat wordt vervolgens in één overzicht getoond aan de gebruiker, vanwaar 1 of meerdere items kunnen worden geselecteerd. De cross catalog search maakt tijdens het zoeken gebruik van de index opgebouwd in de TREX.

Blog_afbeelding1.430f68e9a9d8bfa987a3ca3c277098a6Winkelwagen maken met cross catalog search – Na ingeven zoekcriteria wordt een zoekopdracht op TREX uitgevoerd:

Naast Cross Catalog Search is het mogelijk om gebruik te maken van individuele punch-out catalogi die OCI 4.0 of 5.0 ondersteunen.

Blog_afbeelding1a.430f68e9a9d8bfa987a3ca3c277098a6Winkelwagen maken na selectie uit een catalogus – Zoekopdracht wordt uitgevoerd in individuele catalogus. Dit is te gebruiken voor OCI 4.0 en OCI 5.0 catalogi

Importeren van catalogusdata in SAP SRM

Cross-catalog search in SRM UI5 Add-on wordt mogelijk gemaakt door het verzamelen van gegevens van catalogusartikelen en productgegevens in een enkele bron voor zoeken en indexeren.

Het verzamelen van alle catalogusgegevens in een enkele bron gebeurt door het importeren van de inhoud uit verschillende catalogi (intern of extern) en het opslaan van de gegevens na validatie in SRM UI5 Add-On 1.0 gegevenstabellen. (Voor meer informatie, zie de tabellen in het pakket /SRMNXP/CATALOG_ES).

Blog_afbeelding2De afbeelding aan de rechterkant geeft de mogelijke stappen weer om de data voor de Cross Catalog Search te verzamelen: