In de afgelopen jaren hebben onze klanten ons regelmatig gevraagd om een oplossing voor Invoice Payment Plans binnen SAP SRM te ondersteunen. En misschien herinnert u zich de beperking: Alleen klanten die gebruik maken van het SRM Procurement for Public Sector (PPS) scenario kunnen gebruik maken van deze functionaliteit, die daarentegen standaard binnen SAP Materials Management (MM) aanwezig is.

Payment Plans ondersteunen inkoopprocessen die op basis van betalingsmijlpalen worden verwerkt in plaats van betrekking te hebben op goederen- en / of factuurontvangsten. Een simpel voorbeeld hiervan zijn de maandelijkse betalingen die moeten worden verricht aan een energieleverancier.

Met invoicing plans of payment plans, kunt u sturen op het optimaliseren en volgen van de betalingen van bestellingen. Facturatiedocumenten kunnen automatisch worden gegenereerd in SAP ECC, die gebaseerd zijn op de payment plans die u opgeeft. Dit heeft als voordeel dat er minder manuele handelingen optreden bij betalingen. Dit leidt niet alleen tot een betere relatie met uw leveranciers, maar het verbetert ook het crediteurenproces binnen uw organisatie.

Maar zoals gezegd kon u voorheen alleen gebruik maken van deze voordelen in het SRM PPS-scenario. Wilde u toch gebruiken maken van deze functionaliteit in een bestelling, dan moest u deze aanmaken in uw SAP ECC systeem. Dat is natuurlijk omslachtig, zeker wanneer u uw SRM systeem als single point of entry wilt gebruiken voor al uw inkoopprocessen.

Het goede nieuws is dat SAP deze functionaliteit beschikbaar stelt in support pack 9 van SAP SRM 7.13, maar misschien is het beste nieuws wel dat u er nu al gebruik van kunt maken!

Exact dezelfde functionaliteit die beschikbaar is binnen MM is nu volledig geïntegreerd binnen uw SAP SRM systeem in het extended classic scenario. U kunt nu gebruik maken van Payment Plans in SRM bestellingen, waarbij de factuurafhandeling wordt gedaan in SAP ECC. De gegevens van het Payment Plan in de bestelling worden gerepliceerd van SAP SRM naar de SAP MM bestelling. Is dat alles?

Nee, in het dezelfde support pack vindt u ook ondersteuning voor Down Payments in SRM bestellingen. U kunt dus nu ook profiteren van de integratie van verschillende Down Payment soorten in een SRM bestelling. Down Payments kunnen worden gedefinieerd op kop- of itemniveau in een SRM bestelling, op basis van de gemaakte afspraken met een leverancier waarvoor Down Payments zijn toegestaan. Down Payments in SRM bestellingen zijn mogelijk in het extended classic scenario.