Leveranciers spelen een essentiële rol voor elke onderneming bij het realiseren van hun doelstellingen. Zij vormen een belangrijke schakel in de distributieketen. Het succes van het bedrijf is mede afhankelijk van de mate waarin haar leveranciers in staat zijn om de ingekochte goederen en diensten tijdig te leveren conform de gewenste kwaliteitseisen. Dat bepaalt vervolgens de klanttevredenheid van de afnemers. Het is daarom cruciaal om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden met de leveranciers vanaf het eerste contactmoment tot het punt waarbij afscheid van elkaar wordt genomen.

SAP Supplier Lifecycle Management (SLC) wordt nog niet vaak toegepast, maar biedt wel de middelen hiervoor. Daarom worden in deze blog de volgende functionaliteiten van SAP SLC eens toegelicht:

Supplier Registration: De potentiele leveranciers worden in staat gesteld om via een portaal zichzelf aan te melden bij uw bedrijf. Via een elektronische formulier voeren ze hun NAW gegevens in en kunnen ze aangeven welke producten en diensten ze kunnen leveren. Na een eerste toetsing door de verantwoordelijke personen binnen het bedrijf wordt bepaald of deze leverancier interessant genoeg is om verder te gaan naar het kwalificatie proces. Deze toetsing kan worden ondersteund door een goedkeuring workflow.

Blog 14-3-14 Registration.47cbb4085f71f9959ff95624cdddc035

Supplier Qualification: Met behulp van vooraf gedefinieerde vragenlijsten kan de leverancier worden onderworpen aan een diepgaande beoordeling. Aan de antwoorden kunnen scores en wegingen worden toegekend om op die manier een oordeel te vellen over de kwaliteit en een beslissing te kunnen nemen. De leverancier wordt in staat gesteld om certificaten toe te voegen indien van toepassing. Het kwalificatieproces kan meerdere malen gedurende de levenscyclus van de leverancier worden herhaald.

Blog 14-3-14 Qualification.47cbb4085f71f9959ff95624cdddc035

Supplier Portfolio Management: SAP Supplier Lifecycle Management stelt de leverancier in staat om zijn eigen stamgegevens te onderhouden via het portaal. De leverancier kan een wijziging initiëren die na een beoordeling door de stamgegevens beheerder gerepliceerd kan worden naar de verschillende ERP systemen. De leverancier kan ook haar eigen interne contactpersonen onderhouden. Het systeem kan ook zodanig worden ingesteld om herinneringen te sturen naar de leveranciers voordat een bepaalde certificaat verloopt.

Blog 14-3-14 Performance.47cbb4085f71f9959ff95624cdddc035

Supplier Performance Management: Leveranciers kunnen worden beoordeeld door periodiek een vragenlijst te versturen naar een groep interne beoordeelaars. Op basis van de antwoorden wordt een overzicht van de prestaties van de leveranciers verkregen.

SAP Supplier Lifecycle Management kan op 3 verschillende manieren worden geïmplementeerd. Als hub of als Add-on boven op ERP of SRM:

Blog 14-3-14 SLC deployment.52394bce61630afec0d54710b9c3820f