Wist u dat SAP naast het User Experience programma, waarin de gebruiksvriendelijkheid door SAP Fiori en Screen Personas sterk wordt verbeterd, ook de gebruikerservaring blijft optimaliseren in SAP SRM?

Veel gebruikers werken nog steeds met de standaard SAP SRM schermen die gebaseerd zijn op Web Dynpro’s. Ook voor deze groep gebruikers is gebruikersvriendelijkheid belangrijk en in de support packs van SAP SRM 7.13 wordt hieraan de nodige aandacht besteed.

Eén van de verbeteringen, is dat SAP in SRM de Assign Supplier button heeft verwijderd op het tabblad Source of Supply in het winkelwagenscherm. Aanvragers hoeven nu bijvoorbeeld alleen maar te drukken op de enter knop na het selecteren van de leverancier. Deze wordt dan onmiddellijk toegekend en alle validaties die de button Assign Supplier had worden automatisch uitgevoerd.

Een andere handige verbetering die beschikbaar is gekomen, is dat men nu leveranciers en valutawaarden naar meerdere regels kan kopiëren in de winkelwagen met behulp van de nieuwe Assign button. Dit reduceert het aantal handmatige handelingen voor het toekennen van een leverancier of een valuta voor elk item afzonderlijk.

Door het aantal handelingen binnen SRM transacties te verminderen, dus minder klikken, wordt de gebruiksvriendelijkheid in SAP SRM gaandeweg verbeterd. SAP Support op SAP SRM 7 loopt tot 2025, dus er zitten nog meer ‘verborgen’ gebruiksverbeteringen in het vat.