SAP heeft in SRM 7.0 een vernieuwd concept voor contract management geïntroduceerd: Central Contract Management. Op het eerste zicht lijkt er niet zo veel veranderd. Zo kunnen contracten net als in SRM 5 gedistribueerd worden naar de gewenste backend(s). Ook kunnen contracten aangelegd worden om op af te roepen in SRM bestellingen in het Extended Classic scenario. Toch zijn er wel degelijk wat onderwerpen die de moeite waard zijn om wat nader toe te lichten.

Wat biedt Central Contract Management meer dan Global Outline Agreements?

Veruit de belangrijkste vooruitgang ten opzichte van Global Outline Agreements is het kunnen gebruiken van een geaggregeerd contract voor inkoop in je gehele landschap in de vorm van een Central Contract. Dit betekent dat één enkel Central Contract kan worden gedistribueerd naar meerdere backends én gebruikt kan worden als source of supply in SRM zelf. Het biedt de ideale kapstok om in één oogopslag een volledig overzicht te krijgen van de globale uitnutting van het Central Contract. Alle afroepen worden immers teruggemeld naar het Central Contract, ongeacht de oorsprong van de afroep.

Plaatje 1.7e715669e4bd8a959007a4a1ecf397c4

Distributie, afroepbevestigingen en real time checks via SOA Enterprise Services.

Central Contract Management maakt gebruik van standaard SOA Enterprise Services voor de communicatie van en naar de verschillende backends. Hiervoor hoeft men overigens geen gebruik te maken van SAP PI, omdat de set services ook via Web Services Reliable Messaging (WSRM) kunnen worden gebruikt. Voor alle beheertaken kunnen de standaard SAP webservice tools gebruikt worden. Central Contracts kunnen weliswaar nog steeds via iDoc’s worden gedistribueerd, maar dan worden in de backend nog steeds de klassieke Outline Agreements aangelegd. De real-time SRM Pricing Check werkt ook alleen met web services. Met behulp van een Badi-implementatie kan een ouder backend echter prima aangesloten worden aan SRM Central Contract Management, zodat een divers systeemlandschap geen beperking hoeft te zijn.

Plaatje 2.7e715669e4bd8a959007a4a1ecf397c4

Central Contract in SAP ECC Ehp4 en hoger.

Het distribueren van een SRM Central Contract resulteert in een Central Contract in ECC. Het grootste verschil met een Outline Agreement is de extra “schil” van het Central Contract. Nog steeds worden er Outline Agreements aangelegd, maar deze zijn wel gebundeld in één Central Contract (mits het één SRM Central Contract betreft). Standaard is ook het contractnummer identiek aan die van SRM. Bij het afroepen op een Central Contract zijn er nieuwe velden toegevoegd om direct te kunnen koppelen aan het SRM Central Contract en Contract item. Ook kan een contract gezocht worden op basis van het Outline Agreement nummer en/of het Central Contract nummer.

Migratie van Global Outline Agreement naar Central Contracts.

Bij een upgrade naar SRM 7/ECC Ehp4 is het noodzakelijk om reeds eerder aangelegde  en gedistribueerde Global Outline Agreements in SRM en ECC te converteren naar Central Contracts. Dit kan eenvoudig met behulp van een conversierapport in ECC en een upgraderapport in ECC en SRM. Zo worden alle Outline Agreements in ECC omgevormd tot Central Contracts, zonder verlies van geaggregeerde data. Dankzij deze programmatuur ben je dus een stuk flexibeler bij de implementatie van Central Contracts, met name in heterogene landschappen.

Weergave Global Outline Agreement in SAP ECC:

Plaatje 2.7e715669e4bd8a959007a4a1ecf397c4

Weergave Central Contract in SAP ECC:

Central Contract in ECC.7e715669e4bd8a959007a4a1ecf397c4